Félagsleg ráðgjöf

Félagsþjónustan í hverju bæjarfélagi býður upp á félagslega ráðgjöf.

Reykjanesbær

Markmið félagslegar ráðgjafar er að veita upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál annars vegar og stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda hins vegar.

Félagsleg ráðgjöf tekur m.a. til ráðgjafar á sviði fjármála, húsnæðismála, uppeldismála, skilnaðarmála, þar með talinna forsjár- og umgengnismála, ættleiðingarmála o.fl. Henni skal ætíð beitt í eðlilegu samhengi við aðra aðstoð samkvæmt lögum  og í samvinnu við aðra  aðila sem bjóða upp á slíka þjónustu, svo sem skóla og heilsugæslustöðvar eftir því sem við á.

Upplýsingar um tímapantanir fást í þjónustuveri Reykjanesbæjar s: 421 6700.

Félagsþjónustan í Grindavík

Víkurbraut 62, 4. hæð, 240 Grindavík
Sími: 420 1100.

Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar og Voga

Símatími rágjafa er alla virka daga milli kl 11 og 12.
Símanúmer félagsþjónustunnar er 420 7500.

Réttindagæsla fyrir fatlað fólk

Samkvæmt lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk starfa réttindagæslumenn fatlaðs fólks í öllum landshlutum. Verkefni þeirra er að fylgjast með högum fatlaðs fólks og aðstoða það við hvers konar réttindagæslu.

Fatlaður einstaklingur getur leitað til réttindagæslumanns með hvaðeina sem varðar réttindi hans, fjármuni og önnur persónuleg mál. Réttindagæslumaður skal veita honum stuðning og aðstoða hann við að leita réttar síns eftir því sem við á. Einnig er gert ráð fyrir að hver sá sem telur að brotið sé á réttindum fatlaðs einstaklings geti tilkynnt það réttindagæslumanni auk þess sem réttindagæslumaður getur tekið upp mál að eigin frumkvæði. Réttindagæslumaður skal vera sýnilegur og standa fyrir fræðslu fyrir fatlað fólk og þá sem starfa með því.

Réttindagæslumenn fatlaðs fólks eru átta og starfa í landshlutum sem hér segir:
– Sjá einnig landskort (PNG)

Sjá nánar á heimasíðu Stjórnarráðsins hér